حتی اگر هدف از پیاده روی، کم کردن وزن باشد و با همین نیت در برنامه های هفتگی گنجانده شود باز هم دلیل نمی شود که با شکمی که از گرسنگی مالش می رود راهی مسیرهای پیاده روی شد یا به بهانه کم کردن وزن از نوشیدن مایعات لازم برای بدن صرفنظر کرد. آن وقت معلوم نیست کار آدم با رعایت این رژیم نادرست و سفت و سخت به کجا ختم خواهد شد.

رصد کاهش می‌دهد.