همان طور که در بالا هم اشاره کردیم، سوراخ های بینی می توانند نقش مهمی در خروپف کردن ایفا کنند. اگر مشکل سینوسی یا آلرژی دارید، از داروهای بازکننده نفس یا گلدان های تصفیه کننده هوا استفاده کنید. مثلا گلدان هایی که هوا را تمیز کرده و به نور کمی نیاز دارند را خریداری نموده و در اتاق خواب بگذارید. هوای پاکیزه و مملو از اکسیژن به نفس بهتر و در نتیجه، خرناس نکشیدن کمک می کند.