چون BCAA‌ها و تریپتوفان برای یک پروتئین ناقل رقابت دارند، افزایش غلظت BCAA‌ها می‌تواند میزان عبور تریپتوفان از سد خونی مغزی را کاهش دهد، که به‌صورت بالقوه خستگی را به تأخیر می‌اندازد. مشخص شده است که متابولیسم BCAA‌ها تولید لاکتات را کاهش می‌دهد، که ظرفیت ورزش استقامتی شما را بالقوه افزایش می‌دهد.

همچنین شواهد اساسی نشان می‌دهند که BCAA‌ها می‌توانند تجزیه‌ی پروتئین عضله‌ی اسکلتی را کاهش داده و ریکاوری و پاسخ ایمنی حاصل از ورزش کردن را تقویت کنند.

دوز توصیه شده: ۳ تا ۶ گرم قبل یا حین تمرین. نسبت ۲:۱:۱ از لوسین:ایزولوسین:والین به نظر می‌رسد بیشترین فایده را دارد.

خرید مگنا آر ایکس بزرگ کننده آلت مردان محصول آمریکا

خرید مگنا آر ایکس قویترین کپسول و قرص تقویت نعوظ magna rx

خرید انلاین قرص مگنا ارایکس

خرید قرص مگنا آر ایکس قرص تقویت نعوظ

فروش پستی مگنا آر ایکس

سفارش اینترنتی مگنا rx اصل

خرید قوی ترین مگنا آر ایکس بزرگ کننده آلت

خرید پستی قرص مگنا ارزان

فروش اینترنتی مگنا آر ایکس

خرید پستی مگنا rx

قرص مگنا آر ایکس

فروش مگنا آر ایکس

فروش اینترنتی مگنا rx

فروش داروی گیاهی مگنا ار ایکس

خرید مگنا rx

خرید ارزان داروی گیاهی مگنا ار ایکس

مگنا rx اصل

خرید پستی داروی گیاهی مگنا ار ایکس

خرید اینترنتی داروی گیاهی مگنا ار ایکس

خرید داروی گیاهی مگنا ار ایکس

مگنارکس پلاس magnarx+

داروی گیاهی مگنا ار ایکس

مگنارکس مگنااراکس magnarx+

مگناارایکس اصل آمریکا

سفارش پستی کپسول مگنا ار ایکس

خرید کلفت کننده قرص مگناارایکس

سفارش کپسول مگنا ار ایکس

فروشگاه اینترنتی کپسول مگنا ار ایکس

سفارش کپسول مگنا ار ایکس

فروش کپسول مگنا ار ایکس

خرید اینترنتی کپسول مگنا ار ایکس

کپسول مگنا ار ایکس

خرید انلاین قرص مگنا ار ایکس

خرید انلاین قرص مگنا ار ایکس

قرص مگنا ار ایکس magna rx