مطالعات متعدد نشان می دهد که خوردن میوه با مصرف کالری کمتر در ارتباط است و ممکن است به از دست دادن وزن در طول زمان منجر شود.


سیب و مرکبات، مانند پرتقال و گریپ فروت، بیشتر سبب سیری می شوند. این مهم است که توجه داشته باشید که میوه جامد بسیار بیشتر از پوره میوه یا آب میوه سبب سیری می شود که شما به طور معمول می توانید مقدار زیادی از آن را بدون احساس سیری مصرف کنید.