ممکن است هر کسی در طول زندگی خود دچار آلرژی شده علائم آن را تجربه کند. اگر علائم خیلی شدید باشد باید برای تشخیص با پزشک مشورت نمایید. اکثر پزشکان از آنتی بادی های ایمونوگلوبولین (IgE) برای شناسایی خطرات آنافیلاکتیک غذایی استفاده می کنند، این روش برای تشخیص سندرم آلرژی دهان زیاد دقیق نیست. متخصصان برای تشخیص دقیق آلرژی از روش های مختلفی از جمله سابقه علائم، آزمایشات پوستی، آزمایش خون و آزمایش خوراکی استفاده می کنند.