یکی از ترفندهای چینی ها برای تغییر زندگی از قدیم تا به امروز استفاده از لیمو و خواص آن بوده است . انرژی منفی برای همه مضر است یعنی باید سعی کنیم از انرژی منفی دور باشیم چون روی محیط سلامتی روابط موفقیت تاثیر میگذارد البته برای رسیدن به آرامش و دور کردن انرژی های منفی دستورات مذهبی هم وجود دارد که البته موثرند ، در این بخش از نمناک روش جالبی را با استفاده از نمک و لیمو به شما خواهیم گفت تا تخلیه انرژی های منفی را در منزل و به روش طبیعی انجام دهید.تغییر زندگی