اسکوات به همراه پرس بالای سر

Thrusters می تواند حسابی مچاله تان کند! کسانی که تمرینات کراس فیت انجام می دهند، می توانند به شما بگویند چقدر این حرکت دشوار است.

بادیلا می گوید: حتی مربیان ورزشی نیز این حرکت را دوست ندارند. صادقانه بگویم ترجیح می دهم برپی را به جای این حرکت انجام دهم اما در واقع این حرکت برایتان بسیار خوب است.

حرکت پویا بیشترین مزایا را دارد. این حرکت، ترکیبی است از اسکوات و پرس بالای سر تا علاوه بر قوی کردن بازوها و پاها روی هسته بدن نیز کار کند. در حالی که کلی از عضات بدنتان درگیر شده، ضربان قلبتان نیز به سرعت بالا می رود و خیلی زود متوجه می شوید از نفس افتاده اید. وزنه هرچه سنگین تر باشد تاکید روی قسمت قدرتی این حرکت بیشتر می شود، اما با وزنه سبکتر سرعت نیز افزایش می یابد و حرکت را تبدیل به گزینه ای فوق العاده برای ورزش های ترکیبی با شدت بالا می کند.