این دو بیماری هر دو توسط باکتری ایجاد میشوند. این باکتری ها از طریق سکس واژنی، مقعدی و یا دهانی از فرد آلوده به افراد دیگر سرایت می کنند.

این عفونت ها در کجا بوجود می آیند؟

عفونت های گنوره و کلامیدیا میتوانند در دهان، اعضای تناسلی، مجرای ادراری، راست روده (رکتوم) بوجود آیند. شایعترین محل عفونت در زنان دهانه رحم (سرویکس) می باشد.

این عفونت ها در چه سنی از همه شایعترند؟

هرچند گنوره و کلامیدیا در هر سنی میتوانند رخ دهند، ولی زنان 25 ساله و جوانتر بیشتر از همه در معرض خطر ابتلا به این دو بیماری هستند.