وقتی درباره ضرورت مصرف منابع ویتامین D صحبت می‌شود، تقریبا تمام افراد به فکر سلامت استخوان‌ها و لزوم وجود این ویتامین برای حفظ کلسیم می‌افتند؛ در‌حالی که دکتر رحمانی می‌گوید: تاثیر بیولوژیکی اصلی این ویتامین، حفظ کلسیم و فسفات خون است که در سیستم اسکلتی ـ عضلانی نقش موثری دارد، اما امروزه گیرنده‌های این ویتامین در دیگر بافت‌ها مانند پروستات، کولون، ریه و... نیز شناسایی شده است.