امکان حاملگی مجدد در صورت باز نمودن لوله ها

بست لوله های رحمی را معمولا به عنوان یک روش دائمی در جلوگیری از حاملگی در نظر می گیرند . با این حال در بعضی از موارد می توان دوباره اقدام به باز نمودن لوله رحم نمود ، هر چند که این ، روش مشکل و گرانی می باشد.
مزایای بستن لوله های رحم

مزایای این روش عبارتنداز:
*
جلوگیری دائمی از بارداری
*
تاثیر سریع آن بعد ازعمل جراحی
*
عدم اختلال درفعالیت جنسی
*
عدم نیاز به مراقبتهای روزانه
*
ارزان بودن آن