آی . یو. دی. را می توان در هر زمانی از رحم خارج نمود . بیرون آوردن آی . یو. دی. خیلی راحت تر از نصب آن می باشد. آی . یو. دی. های مسی را میتوان بعد از ۱۰ سال و آی . یو. دی. های پروژستاسرتی را بعد از یکسال بیرون آورد .
 
 
تذکرمهم:
 
هیچگاه خودتان به تنهایی اقدام به بیرون آوردن آی . یو. دی. ننمایید .


از مطالب دیگر وب دیدن فرمایید :

خرید بهترین و قویترین قرص بزرگ کننده الت ویگرکس

خرید ویگرکس پلاسTags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خرید قرص بزرگ کننده الت

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خرید قرص ویگرکس پلاس

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خرید ژل بزرگ کننده فوری الت جکوار

  ژل بزرگ کننده الت , , , , , , , ,