علل بیماری: شایعترین علت اکتروپیون، شل شدن بافت پلک و ضعیف شدن عضلات پلک (عضله حلقوی دور چشم) در اثرافزایش سن است ولی علل دیگری مانند موارد مادرزادی، فلج عصب هفتم صورت (فاسیال)، تومورهای پلکی، بیماریهای پوستی (مثل درماتیت)، سوختگی و اسکار (جمع شدن بافت جوشگاهی)، و درگیری پلک نیز رخ می‌دهد. بیماری در سگها نیزدیده می‌شود.

داروی اسپرم ساز سمناکس

Categories داروی اسپرم سازTags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،