فاکتور مستعد کننده در میزبان اختلال عملکرد ایمنی سلولی است، هر چند بسیاری از افراد آلوده به نوکاردیا نقص ایمنی مشخصی ندارند. البته دوره عفونت در میزبان با نقص ایمنی شدید تر و طولانی تر از بیماران با ایمنی سلولی نرمال می باشد.

شایع ترین تظاهر نوکاردیوزیس بیماری ریوی است که باعث تعریق ، تب ، سرفه ، بی اشتهایی، کاهش وزن، تنگی نفس و درد پلورتیک قفسه سینه می شود. در افرادی که دارای نقص ایمنی هستند نوکاردیا می‌تواند سبب عفونت ریوی مهاجم شده و از طریق خون منتشر شود . مغز ، قلب ، غدد لنفاوی و چشم نیز میتوانند درگیر شوند.شایع ترین محل های درگیر در عفونت منتشر به ترتیب مغز، پوست، کلیه، کبد و غدد لنفاوی هستند. انتشار خونی درگیرکننده در 30 % بیماران به صورت آبسه منفرد یا متعدد رخ CNS میدهد.از مطالب دیگر نیز دیدن بفرمایید :

خرید قرص سمنکس داروی تولید اسپرم مردانه

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


خرید قرص کلفت کننده فوری الت مگنارکس پلاس اصل

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

خرید قطره اسپانیش فلای قطره محرک جنسی زنان

داروی افزایش بنیه جنسی در زنان , , , , , , , , , , ,

داروی اسپرم ساز سمناکس

داروی اسپرم سازTags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,