جز در موارد خاص بهتر است عمل جراحی بینی پس از کامل شدن رشد بینی و صورت، یعنی پس از پانزده تا هجده سالگی انجام شود. البته در شرایط خاص و مواردی که انسداد کامل یا عوارض ایجاد شده باشد، حتی در کودکان نیز می توان با رعایت برخی ملاحظات خاص به عمل جراحی اقدام کرد.


خرید دارو و قرصهای گیاهی رشد دهنده آلت – تاخیر دهنده های بزرگ کننده های طبیعی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بهترین داروی گیاهی و سنتی برای بزرگ کردن الت جنسی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قویترین کپسول کلفت (افزایش دهنده قطر) کننده آلت،روش دایمی افزایش و بیشتر کردن قطر و کلفتی آلت

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,