حرکت شنا به هسته بدن، بازو و قدرت قفسه سینه بسیار بالایی نیاز دارد تا به خوبی انجام بگیرد. این حرکت چندین عضله را هدف قرار می دهد از جمله:

• عضلات صدری

• دلتوئیدها

• عضلات سه سر

• عضلات شکم

• قدامی سراتوس

معمولا وقتی در حالت شنا قرار می گیرید بدنتان درحالت پلانک است، بنابراین همان فشاری که در پلانک به بدنتان وارد می آید اینجا نیز اعمال می شود. اما بسیاری از افراد به ویژه خانم ها ترجیح می دهند زیاد روی قدرتمند کردن بالاتنه کار نکنند، به همین دلیل بیشتر خانم ها از انجامش اجتناب می کنند.

خوشبختانه حتی حرکت اصلاح شده ( گذاشتن زانو روی زمین ) شنا نیز می تواند برایتان مزیت داشته باشد. به خاطر داشته باشید هرچه بیشتر شنا انجام دهید قوی تر خواهید شد.