جمعیت ملی مبارزه با سرطان در ایجاد مرکزهای تشخیص و درمان سرپایی فعال است.

مرکزهای سیستو لوژی : مرکزهای سیستولوژی یا سلول‌شناسی برای تشخیص به هنگام سرطان‌های زهدان ایجاد گردید. جمعیت با همکاری واحد بهداشت و تنظیم خانواده وزارت بهداری نزدیک به چهل کلینیک بهداشت و تنظیم خانواده برای آزمایش پاپ اسمیر بینان کرد.

مرکزهای پیکار با چنگال پوست و مخاط: این مرکز در بیمارستان رازی وابسته به دانشگاه تهران ایجاد شد. این مرکز در تشخیص و درمان چنگال پوست فعال است.


از مطالب زیر هم دیدن فرمایید :

خرید قرص مگناارایکس داروی مگنارکس اصل امریکا

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قرص مکس من جلوگیری از انـزال زود رس و افزایش زمان نزدیـکی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


روشی برای ضخیم و بزرگ شدن الت مردانه

قرص بزرگ کننده الت قویTags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,